Blog

Oproep aan iedereen die met AI bezig is: Houdt rekening met de mens

AI is niet menselijkDe belofte van Artificial Intelligence is dat door kunstmatig menselijk denken te reproduceren A.I. beter zou functioneren dan mensen kunnen.

Dat klinkt voor de een mooi, want eindelijk kan de kwaliteit van dienstverlening en uitvoering van processen omhoog, aangezien A.I. simpelweg wel in staat is alle nodige informatie, hoe veel ook, te verwerken en dus met alles rekening zou moeten kunnen houden.

Aan de andere kant is dit nog hele verre toekomst, maar proberen ontwikkelaars, hoe goed bedoeld ook, ons te laten geloven dat dit vandaag al prima inzetbaar is voor grote beslissingen.

En dat is nu juist het pijnpunt. Hoe ga je A.I. trainen? Door AI de regels aan te leren die wij mensen hebben opgesteld om processen uit te voeren of zaken te controleren en actie te ondernemen.

Nu wil in het echte leven, uw en mijn leven, het wel eens voorkomen dat die regels helemaal niet zo recht toe recht aan toegepast kunnen worden. Onze minister Bruins van Medische zorg is hier gisteren nog eens fijntjes op gewezen door zijn collega’s in de Tweede Kamer. Regels volgen is goed, maar de menselijke factor mogen we niet uit het oog verliezen.

Hebt u wel eens nagedacht over hoe regels opgesteld worden, en hoe moeilijk het is deze in de praktijk te handhaven?

Regels worden vaak opgesteld door experts, die goed gestudeerd hebben, en vanuit een hoger doel, met allerlei beperkingen zoals wetgeving en andere regels toch proberen regels op te stellen. Dat is een lastige taak, die eigenlijk alleen maar tot succes te brengen is door focus aan te brengen, je te realiseren dat je nooit met alles rekening kunt houden en dat je niet te veel naar de mens en de praktijk moet kijken, want je wilt beslissingen nemen, en te veel variabelen voorkomen dat.

Nu wil het toeval dat A.I. een hype is, en de studenten die A.I. oplossingen kunnen maken al ruim voor hun eindexamen van school geplukt worden om in de tech sector te gaan werken. Wat ze daar gaan doen? Slimme dingen bedenken die onze theoretische processen gaan automatiseren. A.I. zou dat namelijk beter kunnen dan een mens, in ieder geval sneller, en zoals gezegd, met de capaciteit om veel meer data te verwerken.

Wat is nu het grote risico?

Regelmakers werken vanuit theorie en maken keuzes om regels te kunnen maken. Studenten die van school geplukt worden, hebben per definitie geen ervaring in ‘de echte wereld’ en worden vooral gestimuleerd om de eerste te zijn met nieuwe oplossingen. Maar is nu de praktijk? Waar is nu dat punt dat een echt weldenkend mens van vlees en bloed zegt “wacht even, die regels kunnen mijn rug op, zo gaan wij niet met mensen om”.

Voordat we het weten komen we weer in het tijdperk “de computer zegt dat het zo moet, sorry, ik kan u niet helpen”.

Deze frustratie heb ik nu al bij een callcenter, en helemaal bij een chatbot (een basale A.I. oplossing)  die mijn menselijke taal niet begrijpt. Hoe moet dat dan als we grotere vraagstukken over gaan laten aan AI toepassingen, die per definitie verkeerd ‘getraind’ worden, door alleen maar regels aan te leren.

Vandaar mijn oproep: Houdt rekening met de mens. Dat begint op het moment dat je na begint te denken over de kansen die Artificial Intelligence biedt. Laat je niet (ver)leiden door technologie, die lost jouw HR, proces of kennismanagement probleem niet op zonder eerst bereid bent te kijken wat de sociale impact is. Laat A.I. gewoon lekker mensen ondersteunen, en doe zo stapje voor stapje kennis op. Als je loopt te klagen dat de business of bestuurders het niet begrijpen, dan betekend dat dat jij niet in staat bent helder en duidelijk de toegevoegde waarde over te brengen, en je waarschijnlijk te vol zit van je eigen beperkte technologie tunnelvisie. Ga eens kijken wat de effecten zijn van regels op mensen, en hoe mensen die werken met systemen en regels worstelen om hun werk te doen. Er gaat waarschijnlijk een wereld voor je open. Artificial Intelligence heet niet voor niet Artificial, daar is per definitie niets menselijks aan.

 

 

 

 

 

A.I. Business Value please

Do you follow the marketing bone of will you chase business value

 

 

 

 

 

 

 

 

Artificial Intelligence als waarde voor uw business?

Loop je ook mee te kijken naar alle mooie ontwikkelingen die A.I. biedt maar heb je net als velen geen idee waar te beginnen?

Soms lijkt het wel of we elkaar maar nastaren, zeker een onderwerp als A.I. kan je al snel boven het hoofd stijgen.

Heb je helemaal geen interesse in de techniek, maar wil je toch weten of en waar de business value voor jouw organisatie zit? Besef je dat er zoveel informatie voorhanden is dat je dit nooit meer kunt overzien en dat je digitale hulp nodig hebt?

Dan is het tijd om deel te nemen aan de training A.I. in business.

Natuurlijk gaan we kijken wat A.I. is, maar dan wel vanuit een business perspectief. Weg met de vergezichten die zogenaamde goeroes ons beloven, gewoon terug naar de realiteit van vandaag, wat kan A.I. bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, het vinden van de juiste informatie, het zoeken naar zaken die je nog niet weet of een compleet beeld van je markt, klant of client. Daar gaat het om, business value.

Het resultaat van deze training is dat je met je eigen plan naar buiten loopt dat je ook daadwerkelijk uit kunt voeren.

Klik hieronder om te boeken of meer informatie te vinden.

Training Artificial Intelligence in Business

 

 

 

 

Workshop Casemanagement & A.I. Ambtenaar2.0 Dag

Workshop Casemanagement & A.I. Ambtenaar2.0 Dag
 • Ben je als Casemanager druk met het verzamelen van informatie?
 • Weet je wel zeker dat je echt alle relevante zaken inzichtelijk hebt?
 • Heb je in één oogopslag alle risico’s of aandachtsgebieden helder?
 • Heb je meer informatie dan je kunt verwerken en maak je daardoor keuzes die je eigenlijk niet zou willen maken?
 • Wil je gewoonweg meer bezig zijn met de inhoud van je case dan zoeken naar informatie?
 • Ben je Ambtenaar?

Kom dan naar de Ambtenaar2.0 Dag op 12 oktober 2018 in Den Haag.

In mijn workshop Casemanagement met A.I. laat ik je zien dat je vandaag al wel 100% zicht kunt krijgen op de voor jou relevante informatie.

Registreren kan op:

https://a20dag.pleio.nl

 

 

Gezocht: Student(e)/stage marketing/communicatie

Gezocht: Student(e)/stage marketing/communicatie

Gezocht: Student(e)/stage marketing/communicatie

Wil jij in de praktijk ervaren hoe het is om een communicatie en marketing plan niet alleen te bedenken maar ook uit te voeren?

Mijn uitdaging:

A: Ik ben net een platform gestart: AIBusiness.club waarop bedrijven en organisaties hun ervaringen met A.I. gerichte projecten kunnen delen. De uitdaging is om dit platform van toegevoegde waarde te voorzien en dit het grootste internationale  onafhankelijke platform te maken

B: Een goed plan maken om Wizzin verder op de kaart te zetten.

C: Ik ben bezig met een startup waarvoor afhankelijk van het succes (wat er zeer positief uitziet) zo ongeveer alle vormen van communicatie nog gemaakt moeten worden.

Zoals je ziet, voldoende uitdaging om je tanden in te zetten.

Wat ik van jou verwacht is dat je zelf met creatieve ideeën komt en natuurlijk basis kennis hebt van SEO en al die andere leuke dingen die ons leven mooier maken.

Wil je meedenken en aan de slag? Neem contact op zodat we kunnen sparren over hoe en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Ton Abelen 06-46257199 of tonabelen@wizzin.nl

 

 

Watson, zeg het eens

Watson, zeg het eens

Watson, zeg het eens

Door Quita Hendrison; Bron iBestuur magazine 27

De druk op de reclassering is flink toegenomen, niet in de laatste plaats door de publieke opinie die - gevoed door de media, - vaak niet mild is in haar oordeel. “Dat hadden jullie toch kunnen weten?” klinkt het als er iets misgaat met een vrijgelaten ex-gedetineerde of een tbs’er op verlof. Maar ‘De Reclassering’ bestaat niet. Het zijn mensen die uiteindelijk het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht moeten adviseren over beschikkingen, werkstraffen, toezicht op opgelegde voorwaarden, enzovoort. En achter elke dader of verdachte gaat een dik dossier schuil op basis waarvan die mensen van de reclassering hun adviezen uitbrengen. Zou het niet mooi zijn als we hen konden helpen om die enorme hoeveelheden data uit die dossiers automatisch door te nemen en te ordenen? 

Proof of concept

Zou dat de kwaliteit van de adviezen niet nog beter waarborgen? Die vragen zijn uitgewerkt in de ‘POC Watson’, ondertitel ‘Ontwikkeling beslissingsondersteuning advies’. Voor deze proof of concept is gekeken wat IBM’s supercomputer Watson voor de advisering kan betekenen. Watson zoekt, gebruikt, verwerkt en stelt informatie uit verschillende databronnen beschikbaar. Zo gebruiken oncologen Watson al om snel alle beschikbare literatuur over behandelmethoden te doorzoeken en antwoord te geven op de vraag welke behandeling de beste is. Het grote voordeel van Watson is dat hij (zelf)lerend is in dialoog met de gebruiker. In het voortraject van de POC zijn daarom organisatiebreed workshops georganiseerd zodat er input kon worden geleverd hoe Watson kan helpen om betere adviezen te geven. Niet alleen over welke documenten doorzocht moeten worden - van postcode tot Integraal Reclassering Informatie Systeem - maar ook over de taal van de reclassering.

Begrijp je informatie

De kwaliteit van het semantisch model (samenhangende woordenlijst) is namelijk beslissend voor de kwaliteit van de informatie die de zoekvraag aan Watson uiteindelijk oplevert. Garbage in is garbage out. Dus moet Watson het jargon uit de strafrechtketen aanleren en moet er overeenstemming zijn over de dikwijls ambigue reclasseringstaal. Waarbij ook context van groot belang is. Een pen is geen wapen, maar in de context ‘gestoken met een pen’ verandert de betekenis. Watson is dus grotendeels afhankelijk van de voeding die hij krijgt. Een tijdrovende klus, maar dan heb je ook wat. In de eerste ronde in de strijd adviseur versus Watson was de adviseur nog de slimste. Maar nadat Watson ‘bijgevoerd’ was, versloeg de computer de adviseur met snellere en betere informatie. Dit is het resultaat van drie maanden op een agile-achtige manier uitproberen met de gebruikers aan het stuur. Een hard einddoel is niet gesteld, maar op basis van de POC zijn een marktverkenning en een pilot zeer waarschijnlijk.

Meer informatie: Geert Mol, manager Statistische

Informatievoorziening & Beleidsanalyse

Reclassering, 

Ton Abelen, consultant

Kunstmatige Intelligentie Wizzin.

 

 

Hoe Blokker door ‘nieuwe’ technologie in gevaar is gekomen

Hoe Blokker door ‘nieuwe’ technologie in gevaar is gekomen

Hoe Blokker door ‘nieuwe’ technologie in gevaar is gekomen

Ik hoorde gisteren retail specialisten bij BNR aangeven dat Blokker lang de opkomst van internet heeft ontkent, wat mede de oorzaak is van de zeer slechte resultaten.
Wat ook mee blijkt te tellen is dat internet ondernemingen als CoolBlue een ‘love’factor hebben wat Blokker ook niet heeft.

Nou was de opkomst van internet een redelijk enkelvoudige ontwikkeling te noemen, en ik kan me voorstellen dat u denkt dat dat internet toch niet zo snel is opgekomen dat je hier niet op had kunnen inspelen?

De snelheid van technologische ontwikkeling

In vergelijking tot andere industriële revoluties is de opkomst van internet echter wel degelijk zeer snel gegaan, maar terugkijkend kunnen wij blijkbaar wel relativeren omdat we al lang in een nog snellere ontwikkeling zitten.

Flying Emirates bijvoorbeeld is blijkbaar wel in staat met de tijd mee te gaan, een richting te kiezen en de harten van hun klanten te winnen door niet alleen out-of-the-box te denken.
Daarnaast praten zij openlijk over het inzetten van Artificial Intelligence om hun klanten een nog persoonlijker ervaring te geven, waardoor de klanten ook in deze hevig concurrerende industrie toch voor hen kiezen.

Nu komt de uitdaging voor u: De ontwikkeling van nieuwe technologie zoals Artificial Intelligence, Blockchain, 3D-printing, Internet of Things en alle andere exotische namen gaat in een veel hoger tempo dan de opkomst van internet.
Hebt u er wel eens over nagedacht dat u de Blokker van uw branche kunt zijn?

Niet omdat het moet maar omdat het kan

Weet u zeker dat u het zich kunt permitteren om niet heel snel aan de slag te gaan en ervaring op te doen?
Heeft u enige zekerheid dat er geen Spotify achtige dienst komt om uw huidige business model even lekker disruptief om zeep te helpen?
Uw klanten, of dat nu de consumenten zijn net als bij Blokker, maar ook uw zakelijke klanten verwachten een top behandeling. Dat houdt in dat u uw klant echt persoonlijk benaderd, uw eigen processen onder controle heeft en dus direct antwoord, diensten en goederen kunt leveren.
Niet omdat het moet maar omdat het kan, omdat als u het niet doet uw concurrent het wel.

Hoe krijg je nieuwe technologie verweven in uw strategie?

Door niet te focussen op technologie zelf maar te kijken naar waar deze ontwikkeling een bedreiging of kans voor u is.
Kijk hierbij niet alleen naar uw vertrouwde netwerk, maar durf ook eens iemand met een compleet andere visie te raadplegen aangezien disruptie zelden van binnenuit de organisatie komt.
Maak uw keuze in zaken die echt impact gaan hebben, ga alstublieft geen eindeloze studies doen die resulteren in dikke rapporten maar ga ervaring opdoen.
Een laatste tip: Stel uw klant of gebruiker centraal, achterhaal door ervaring op te doen waar deze nu écht behoefte aan heeft. Dat komt niet uit een enquete of onderzoek maar is een kwestie van proberen en leren.

Ton Abelen is business consultant en dwarse denker op het gebied van nieuwe technologie zoals Artificial Intelligence. Zijn overtuiging is dat als je echt stappen wilt maken, je moet beginnen bij op management niveau te begrijpen wat de impact is van ontwikkelingen en gaat ervaren wat het effect is. Hierbij adviseert hij niet alleen maar begeleid uw project ook tot succes.

The Artificial Intelligence Wheel of Fortune

The Artificial Intelligence Wheel of Fortune

Het Artificial Intelligence Wheel of Fortune

Ga je voor zekerheid of neem je liever een gok?

Laten we voor het gemak eens aannemen dat je zakelijke beslissingen goed overwogen neemt, je budget in de gaten houdt, risico's uit wilt sluiten en KPI's wilt halen.

Dan kom je iemand tegen die je verteld dat het toch echt tijd wordt eens te kijken naar Artificial Intelligence, dat is hartstikke hot, kan ongeveer alles, en neemt waarschijnlijk binnenkort jouw baan over.

Het is aan te bevelen even goed op het visitekaartje van de bewuste persoon te kijken en even na te denken over de belangen die deze persoon heeft bij het aanbevelen van zoveel moois. Ga je gokken op de eerste de beste of ga je toch even je huiswerk doen?Wheel of fortune

Er zijn nogal wat vormen van deze Kunstmatige Intelligentie

Voor het gemak heb ik in bijgaande 'AI Wheel of Fortune' er een paar weergegeven. Er zijn intussen meer dan 1.000 leveranciers op de wereld die iets van AI leveren. Dus mocht je graag vanuit een technologisch perspectief kijken, laat we even weten, dan stuur ik je een link met een mooi overzicht.

Ga je liever voor toegevoegde waarde op jouw dagelijkse praktijk?

Het mooi van de ontwikkeling van AI is dat je de oplossingen voor het uitzoeken hebt. Leveranciers staan te trappelen om bij jou een test te mogen komen doen, maar waar begin je eigenlijk?

Mijn advies is te starten op een plaats waar je snel rendement kunt verwachten en ervaring op kunt doen. Dat houdt in dat je ergens dat startpunt zult moeten bepalen, netjes gezegd, ga je oriënteren. Maak bewuste keuzes met in je achterhoofd dat je zeker wilt weten dat jouw oplossing ook in de praktijk gebruikt kan worden. Je zult niet de eerste zijn die een technisch werkende pilot doet en er bij de uitrol naar de echte wereld achterkomt dat je data, je mensen of je infrastructuur helemaal niet klaar zijn, of dat je gebruikers er helemaal niet op zitten te wachten.

Ben gewoon eerlijk tegen jezelf, wees kritisch en neem even de tijd om te kijken vanuit jouw business perspectief wat past in jouw visie en strategie.

Durf anders te denken

Van mij hoef je niets, maar het zou mooi zijn als je het lef hebt om eens echt anders te denken.

Dat hele Artificial Intelligence maakt het namelijk mogelijk om niet meer in beperkingen te denken maar in kansen. Ga er gewoon eens van uit dat alles kan, niets is onmogelijk, wat zou je dan willen hebben om jouw KPI's te halen, jouw mensen duurzamer inzetbaar te maken of jouw klanten veel beter te helpen.

Er is heel veel mogelijk met AI, wat vandaag niet kan, kan morgen zo maar wel mogelijk zijn, begin dus niet aan grote complexe projecten, want voor je het weet is jouw complexe oplossing al weer standaard te verkrijgen.

Time flies, so let's have some fun right now!

De Kip of het AI

De Kip of het AI

Waar begin je met Artificial Intelligence, bij de business of de techniek?

Als het aan mij ligt begin je altijd bij de business. Een vaak gehoorde klacht van techneuten is dat gebruikers, de business en managers de potentie van techniek niet begrijpen. Ik mag hopen dat ze de techniek niet begrijpen, deze verandert zo snel dat voor je het door hebt het weer anders is, terwijl je focus op je organisatie, processen, rendement en mensen zou moeten liggen. Het kost wellicht wat meer inspanning en ervaring maar laat de business altijd leidend zijn, zij weten tenslotte welke uitdagingen ze niet alleen vandaag hebben maar ook wat die van morgen zijn.

Waarom zou je business vandaag iets gaan doen met AI, dat is toch toekomst?

Kijk, daar kun je nu helemaal misgaan met het begrip rondom AI. Natuurlijk moet je niet als kip zonder kop aan een AI project beginnen. Eerst nadenken over de kansen en bedreigingen is altijd beter, maar oriënteer je dan wel zo snel mogelijk. En als ik dan toch tips aan het geven ben, zoek het wat ‘hogerop’ bij mensen die de impact op jouw organisatie en werk overzien. Je tijd is beperkt, zowel in capaciteit als in de tijd die je hebt om aan de slag te gaan. Want even los van hype’s en andere termen, Artificial Intelligence maakt het wel mogelijk om in samenwerking met andere nieuwe technologie heel snel nieuwe business en business modellen te ontwikkelen. Zet een paar mensen met vakkennis bij elkaar en je kunt morgen starten met je bedrijf of oplossing.

Waar zit het korte termijn rendement voor de business

Kijk naar uitdagingen van dit moment:

 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Sneller en beter informeren van klanten en medewerkers
 • Efficiënter werken
 • Minder fouten maken

Vanzelfsprekend heb je nog veel meer KPI’s, maar probeer in deze tijd nog maar eens aan de juiste mensen te komen. Je kunt AI zeer goed inzetten om jouw specialisten te ontlasten van onnodig zoekwerk en administratie. Door tijdrovende werkzaamheden door AI te laten doen kunnen jouw medewerkers zich focussen op hun kerntaken, dit is niet alleen veel efficiënter maar geeft ook veel meer voldoening en kwaliteit. Dit maakt je dus ook veel aantrekkelijker als werkgever, terwijl jouw klant ook nog eens sneller en inhoudelijk beter geholpen wordt.

Om te bepalen wat voor jouw organisatie werkt raad ik aan de stappen Inspiratie, Motivatie door workshop en succes met een test te doen. Ze krijg je medewerkers optimaal betrokken en houd je de focus op rendement ipv techniek.

 

 

 

 

 

 

Met AI besparen we de casemanager 40% zoektijd

Met AI besparen we de casemanager 40% zoektijd

Hoe kom je als casemanager snel aan relevante informatie die betrouwbaar is

In een proof of concept hebben we deze vraag centraal gesteld, waarbij we de focus hebben gehouden op de optimale ondersteuning voor de casemanager. We hebben bewust ruimte gecreëerd voor de casemanagers om mee te denken, zodat we de zekerheid hadden niet een zoveelste innovatie op te dringen. De casemanagers waren namelijk ‘innovatie moe’, toch niet weer een stuk techniek wat ons werk niet ondersteund maar wel ingevuld moet worden?

Wat we bereikt hebben is een digitale assistent die de casemanager een beeld geeft van het profiel van de client waar deze voor aan de slag moet. In de huidige praktijk betekent dat een keuze maken uit gemiddeld 80 documenten, in de nieuwe situatie krijgt de casemanager een compleet profiel in beeld.

Schrik niet, de rol van AI is in dit geval nog zeer beperkt. Beperkt wil zeggen dat AI het profiel opbouwt maar geen conclusies trekt. Wel wordt netjes aangegeven waar de betreffende informatie vandaag komt, zodat de casemanager door kan klikken naar het juiste document, zodat deze casemanager zelf kan beslissen over de waarde van de gevonden informatie.

Bewust simpel beginnen en toch 40% tijd besparen

Voordat je het weet zie je allemaal mogelijkheden die ‘ook leuk zijn’ en kom je in de verleiding deze ook te gaan onderzoeken. Wij hebben we bewust voor gekozen dit nu nog niet te doen. Laat eerst maar eens kijken of en hoe betrouwbaar de informatie is die we nu naar boven halen. En aangezien het vinden van informatie en overzicht krijgen de meest tijdrovende bezigheid is hebben we hier de focus op gelegd.

Het resultaat is dat de casemanager echt 40% sneller door alle informatie heen komt, waardoor deze veel meer focus kan leggen op de eigen expertise, waarmee de kwaliteit van het werk omhoog gaat.

 

Wie heeft meer kennis van uw organisatie: Uw medewerkers of uw leverancier?

Wie heeft meer kennis van uw organisatie: Uw medewerkers of uw leverancier?

Wie heeft meer kennis van uw organisatie: Uw medewerkers of uw leverancier?

Even een paar (gechargeerde) stellingen:

 1. U bedenkt of laat processen bedenken waardoor uw organisatie het beste functioneert
 2. Uw geeft instructies aan uw medewerkers hoe deze te volgen
 3. U meet KPI’s
 4. Voor de motivatie van uw personeel heeft u een paar super medewerkers, die ‘het’ echt begrijpen aangesteld om mee te denken
 5. Uw leverancier komt regelmatig langs met innovatie en andere leuke dingen die u echt zou moeten toepassen aangezien u daar 10% kosten mee bespaard.

Aanname 2: Artificial Intelligence is here to stay

Ik ga ervan uit dat Artificial Intelligence binnenkort niet meer weg te denken is uit onze maatschappij.  Artificial Intelligence is net als stroom. Toen het er niet was wist je niet beter dat je veel zaken met de hand moest doen, kaarsen er waren voor licht, en je deed de was met de hand.

Al heel snel bracht de optie stroom heel veel nieuwe mogelijkheden en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan automatisering.

Dit is net zo met Artificial Intelligence, het sluipt nu steeds meer ons leven in. Bijvoorbeeld je smartphone, handig toch, je telefoon die ongevraagd aangeeft dat je eerder moet vertrekken naar je afspraak omdat er file staat.

De toepassingen in de zakelijke wereld liggen wat complexer, hier kun je het niet veroorloven om per ongeluk verkeerde acties te ondernemen en de processen zijn vaak net even complexer dan een leuk advies om sneller van A naar B te komen. Maar zou het niet handig zijn als je een AI agent hebt die aangeeft dat je klant eerder gaat bestellen aangezien hij meer verkocht heeft dan normaal?

Maar hoe pak je dat nu aan? Ook hier 3 opties:

1. Ga met een grote consultancy club een ‘digitale transformatie’ strategie bedenken.

Ga grote complexe en zeer complete onderzoeken doen, toon dat je krachtige besluitvorming hebt door aannames door te drukken, en ga op basis van dat rapport bouwen aan een groot project. In een cultuur waar rapporten regeren is dit wellicht ook de enige optie.

2. Vraag het aan de techneuten en uitvinders

Ga aan je leveranciers vragen welke technologie zij denken dat het gaat worden en ga dat, bij gebrek aan een heldere vraagstelling van je operatie, uitrollen. Vanzelfsprekend komen hier allemaal waarheden uit zoals dat je een ‘Data Lake’ nodig hebt, enorme complexe koppelingen moet maken maar je krijgt de garantie dat het bij de ontwikkelaars ook werkte. Technisch is alles mogelijk, de vraag is wat in jouw praktijk ook echt werkt en waarde toevoegt.

3. Ga aan de slag met de kennis die je al hebt, je eigen kapitaal, je medewerkers.

Je kunt nog zoveel processen en tools bedenken, de medewerker in de praktijk zal altijd een manier vinden om haar/zijn klant het beste te helpen of taken uit te voeren. Die slaat als het nodig is gewoon een spijker in de muur met een nietmachine. Nee, daar is die nietmachine niet voor, maar het werkt sneller dan een change proces opstarten waarbij in het ergste geval de hele muur vervangen wordt aangezien de aannemer geen risico wil lopen dat de muur omvalt aangezien je er een zwaar object aan zou kunnen gaan hangen.

Weet je, wat je ook kiest, alles levert inzicht, waarde en vooruitgang op. Maar het is de vraag waar je nu het snelste van leert. Ik ben zelf bezig met een start-up naast mijn ‘gewone’ werk.

Als start-up leer je dat maar één ding echt belangrijk is: WIE ZIT TE WACHTEN OP JOUW OPLOSSING. Dat is niet de directie, dat is niet de inkoper, nee, dat is de gebruiker. Dit kan je collega zijn, maar ook je klant. Die gaat er uiteindelijk gebruik van maken of niet.

Dus waarom ga je niet aan je medewerkers vragen wat zij denken dat AI voor hen kan betekenen.

Natuurlijk kunnen ze deze vraag in deze letterlijke zin niet beantwoorden, hoe moeten zij nu weten wat er dan mogelijk is.

Daarom ben ik zo vrij geweest een workshop te ontwikkelen, precies voor dit doel, laat je medewerker kennis maken met AI/Kunstmatige Intelligentie en laat deze zelf aangeven waar deze waarde ziet. Je zult versteld staan van de eenvoud en de toegevoegde waarde van de oplossing.

Innovatie, verbetering en techniek hoeven niet altijd complex te zijn om heel veel op te leveren.

Wil je meer weten, klik dan op deze link.

Workshop “Maak kennis met Kunstmatige Intelligentie”

 

Wie ben ik? Ik ben Ton Abelen, ondernemer met een verleden in de ICT wereld, waarin ik geleerd heb de wens van de praktijk te vertalen naar de techniek en andersom de praktijk helder en simpel uit te leggen wat de voordelen kunnen zijn van techniek. Ik vind het zonde dat ik vaak heel veel goedbedoelde inspanning zie om iets te maken maar dat er net niet goed genoeg is nagedacht over hoe, wat en waar iemand daar baat bij heeft. Ik wil organisatie heel graag helpen meer rendement uit mensen en techniek te halen en te voorkomen dat innovatie gedreven door technologie ongebruikt op de plank blijft liggen.