Oproep aan iedereen die met AI bezig is: Houdt rekening met de mens

AI is niet menselijkDe belofte van Artificial Intelligence is dat door kunstmatig menselijk denken te reproduceren A.I. beter zou functioneren dan mensen kunnen.

Dat klinkt voor de een mooi, want eindelijk kan de kwaliteit van dienstverlening en uitvoering van processen omhoog, aangezien A.I. simpelweg wel in staat is alle nodige informatie, hoe veel ook, te verwerken en dus met alles rekening zou moeten kunnen houden.

Aan de andere kant is dit nog hele verre toekomst, maar proberen ontwikkelaars, hoe goed bedoeld ook, ons te laten geloven dat dit vandaag al prima inzetbaar is voor grote beslissingen.

En dat is nu juist het pijnpunt. Hoe ga je A.I. trainen? Door AI de regels aan te leren die wij mensen hebben opgesteld om processen uit te voeren of zaken te controleren en actie te ondernemen.

Nu wil in het echte leven, uw en mijn leven, het wel eens voorkomen dat die regels helemaal niet zo recht toe recht aan toegepast kunnen worden. Onze minister Bruins van Medische zorg is hier gisteren nog eens fijntjes op gewezen door zijn collega’s in de Tweede Kamer. Regels volgen is goed, maar de menselijke factor mogen we niet uit het oog verliezen.

Hebt u wel eens nagedacht over hoe regels opgesteld worden, en hoe moeilijk het is deze in de praktijk te handhaven?

Regels worden vaak opgesteld door experts, die goed gestudeerd hebben, en vanuit een hoger doel, met allerlei beperkingen zoals wetgeving en andere regels toch proberen regels op te stellen. Dat is een lastige taak, die eigenlijk alleen maar tot succes te brengen is door focus aan te brengen, je te realiseren dat je nooit met alles rekening kunt houden en dat je niet te veel naar de mens en de praktijk moet kijken, want je wilt beslissingen nemen, en te veel variabelen voorkomen dat.

Nu wil het toeval dat A.I. een hype is, en de studenten die A.I. oplossingen kunnen maken al ruim voor hun eindexamen van school geplukt worden om in de tech sector te gaan werken. Wat ze daar gaan doen? Slimme dingen bedenken die onze theoretische processen gaan automatiseren. A.I. zou dat namelijk beter kunnen dan een mens, in ieder geval sneller, en zoals gezegd, met de capaciteit om veel meer data te verwerken.

Wat is nu het grote risico?

Regelmakers werken vanuit theorie en maken keuzes om regels te kunnen maken. Studenten die van school geplukt worden, hebben per definitie geen ervaring in ‘de echte wereld’ en worden vooral gestimuleerd om de eerste te zijn met nieuwe oplossingen. Maar is nu de praktijk? Waar is nu dat punt dat een echt weldenkend mens van vlees en bloed zegt “wacht even, die regels kunnen mijn rug op, zo gaan wij niet met mensen om”.

Voordat we het weten komen we weer in het tijdperk “de computer zegt dat het zo moet, sorry, ik kan u niet helpen”.

Deze frustratie heb ik nu al bij een callcenter, en helemaal bij een chatbot (een basale A.I. oplossing)  die mijn menselijke taal niet begrijpt. Hoe moet dat dan als we grotere vraagstukken over gaan laten aan AI toepassingen, die per definitie verkeerd ‘getraind’ worden, door alleen maar regels aan te leren.

Vandaar mijn oproep: Houdt rekening met de mens. Dat begint op het moment dat je na begint te denken over de kansen die Artificial Intelligence biedt. Laat je niet (ver)leiden door technologie, die lost jouw HR, proces of kennismanagement probleem niet op zonder eerst bereid bent te kijken wat de sociale impact is. Laat A.I. gewoon lekker mensen ondersteunen, en doe zo stapje voor stapje kennis op. Als je loopt te klagen dat de business of bestuurders het niet begrijpen, dan betekend dat dat jij niet in staat bent helder en duidelijk de toegevoegde waarde over te brengen, en je waarschijnlijk te vol zit van je eigen beperkte technologie tunnelvisie. Ga eens kijken wat de effecten zijn van regels op mensen, en hoe mensen die werken met systemen en regels worstelen om hun werk te doen. Er gaat waarschijnlijk een wereld voor je open. Artificial Intelligence heet niet voor niet Artificial, daar is per definitie niets menselijks aan.

1 gedachte over “Oproep aan iedereen die met AI bezig is: Houdt rekening met de mens”

  1. Ten tweede: laat ons leren van wat anderen al doen. Uiteraard kijken we naar China en Amerika, maar ook naar de buurlanden. Wat doen zij? Laat ons met die stof die strategische visie maken. Die laten we niet door de minister maken. Ik vind niet dat ik die moet maken, maar laat ons die bottom-up maken met de stakeholders die rond AI bezig zijn of zouden moeten zijn: onderzoeksinstellingen, bedrijven, maar zeker ook collega s van mij, zoals mijn collega van Onderwijs. Twee van de aanbevelingen gaan ook over onderwijs, namelijk om in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) meer AI in te bakken en om een bachelor AI naar voren te brengen op de universiteiten. Ik zal dus zeker mijn collega van Onderwijs daar bij betrekken, maar ook mijn collega verantwoordelijk voor de overheid. Wij hebben rond AI bij de overheid al heel wat expertise opgedaan. Als ik me niet vergis, is er vandaag zelfs een studiedag over. Op die manier hebben we bottom-up echt een strategische visie.

Reacties zijn gesloten.