Referenties en use cases

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Casemanagement

Als casemanager heb je de taak ervoor te zorgen dat de client zo goed mogelijk terugkeert in de maatschappij. 

Hierbij is een goed overzicht van de beschikbare informatie van cruciaal belang, want ieder besluit kan een grote impact hebben. Deze informatie kan zich in één systeem bevinden, maar net zo makkelijk verspreid staan over meerdere systemen, afhankelijk van de historie en eigenschappen van de client.

Wij ondersteunen de casemanager door uit de vaak rijk gevulde dossiers met veel verschillende documenten een integraal beeld te geven, gecategoriseerd naar de uit te voeren processen.

Dit kan het verkrijgen van een algemeen beeld zijn, maar ook een screening op details, of een risico analyse.

Doordat het verzamelen en analyseren wordt geautomatiseerd, bespaart de casemanager minimaal een uur per dag, loopt minder risico op het over het hoofd zien van details en heeft de zekerheid dat het informatiebeeld compleet is.

“De verzamelde data binnen het DJI zijn mogelijk van een ander kaliber dan binnen een gemiddelde organisatie. Net als de organisatiestructuur, werkwijzen en het te creëren draagvlak. “Dat is geen makkelijke klus. Maar het enthousiasme van Wizzin brengt hen ver. Zij krijgen mensen achter zich, sturen bij om de juiste lijn te blijven volgen. Zo gaven ze binnen twee maanden inzicht in de (on)mogelijkheden van de data.” 

Robert Jan Duyverman – Enterprise Architect CIO Office

Reclassering Nederland

RN: Onze reclasseringswerkers moeten dikke dossiers lezen voordat ze een oordeel over een verdachte kunnen vormen en dit verwerken in een advies aan de officier van justitie en de rechter. Dat proces kon wat ons betreft veel efficiënter ondersteund worden. Onze aanname was dat nieuwe technologie hen zou kunnen helpen om relevante signalen uit de stapels tekst te herkennen. Dat bleek te kloppen.

Wizzin keek steeds naar de meerwaarde voor eindgebruiker. We kunnen, bij wijze van spreken, een Formule 1-auto binnenrijden, maar als de gebruiker niet de kennis en vaardigheden heeft om de bolide te gebruiken, dan is alle specialistische techniek er voor niets.

“Onze medewerkers gaven aan dat de computer relevante signalen uit de dossiers oppikte die ze zelf over het hoofd hadden gezien.”

Geert Mol – Manager SIBA Reclassering Nederland

Use case: Contracten screenen

Soms wordt je bijna bedolven onder de controles en adviezen die je moet geven over contracten. Een beproefde methodiek is ‘diagonaal lezen’ omdat je als professional weet waar je op moet letten. Maar in de praktijk blijkt regelmatig dat er toch zaken aan de aandacht ontsnappen. Niet zo vreemd want mensen maken fouten, en ook experts worden wel eens afgeleid, moe of hebben last van menselijke bias.

Je kan een contract ook inhoudelijk laten analyseren door een digitale assistent. Deze assistent maakt gebruik van Artificial Intelligence en kan talloze documenten in een paar seconden doorlezen. Deze assistent wordt door ons getraind om te lezen en denken zoals een expert dat doet. Het resultaat is dat je ieder contract of ander document in een paar seconden kan screenen op condities, afwijkingen en risico’s. Je kan zelfs contracten met elkaar vergelijken, en zelf een contract inhoudelijk doorzoeken.

Zo bespaar je niet alleen veel tijd, maar heb je ook de zekerheid dat alle beschikbare informatie is gecontroleerd en verlaag je het risico op fouten.

Use case: Contracten vergelijken

Stel, er breekt onverwachts een pandemie uit. En ineens ziet de hele wereld er anders uit. Wat zijn de contractuele gevolgen, en wat heb je hierover opgenomen in contracten? En wat staat er in de contracten van leveranciers?

Ga er maar aan staan, even alle contracten nalopen op speciale condities. En als je dan gevonden hebt hoe het zit, dan komt je jurist of directie met vervolgvragen en kun je dan weer overnieuw beginnen? Dat worden overuren.

Of toch niet? Een digitale assistent als Aelodi laat je dwars door alle contracten en documenten zoeken, inclusief eventuele correspondentie. Dat zoeken kan in context, dus of je nu zoekt op Covid-19, Corona of pandemie, Aelodi vindt het voor je.

Krijg je nieuwe contracten en hebben leveranciers de voorwaarden aangepast? Laat Aelodi het in detail controleren, zodat jij je kan richten op de inhoud en de resultaten.

Meer weten?

Je zou je zomaar af kunnen vragen of Aelodi ook bij jou zo goed gaat werken als bij onze andere klanten.

Hoe pak je dat aan? Als je nog even rustig na wilt denken kun je onze brochure downloaden en eens met je collega’s gaan overleggen.

Een andere optie is dat je de koe bij de hoorns pakt en onze Quickscan doet. Hiermee krijg je inzicht en zekerheid in hoe en wat Aelodi voor jou op gaat brengen.

Contact:

Aelodi@wizzin.nl

+31 6 46 25 71 99