Succes met Artificial Intelligence

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat meer dan 90% van de Artificial Intelligence pilots mislukt. Niet zozeer dat de techniek niet werkt, maar er gewoonweg te weinig rekening gehouden met de realiteit en business value.

Hoe bereik je Business Value met Artificial Intelligence

Wij zijn er trots op dat wij tot die paar procent behoren die wel succesvol is. Dit hebben we bereikt door niet alleen naar de technologie en mogelijkheden te kijken. Wij hebben minstens net zoveel aandacht voor de beslissers en de gebruikers.

Dit klinkt logisch en dat wij jij ook, toch gaat dit steeds weer fout. Ook dat is logisch, want jij wil net als al die andere natuurlijk ook gewoon jouw idee succesvol zien worden. En dan ga je niet de hele wereld om input vragen, dan kom je nergens.

En dat is nu net waar het meestal fout gaat. Grenzeloze ambitie, toppers die echt wel weten wat data en technologie is en dus gewoon gaan.

“Wij zullen wel eens laten zien hoe gaaf ons idee is!”

Om er vervolgens achter te komen dat je collega’s van de operatie helemaal niet zaten te wachten op jouw goede idee. En dat het management al helemaal niet geïnteresseerd is in techniek.

Wij vinden het écht oprecht zonde dat al deze positieve energie niet tot meer rendement en business value leidt.

Vaak kun je door aan het begin net even wat andere keuzes te maken, wél succesvol zijn. Soms is wat andere communicatie handig, soms is een andere insteek beter, geheel afhankelijk van jou situatie is er verbetering mogelijk.

Laat Wizzin je helpen

Wij zijn er om je te helpen succesvol te zijn. Wij kennen de zogenaamde klappen van de zweep omdat we nu eenmaal ervaring op hebben gedaan.

Dit doen we door met jou mee te kijken naar jouw idee of plan. Wij helpen jou je plan optimaal in te richten, zodat je bij technisch succes ook de gebruikers en het management meekrijgt om verder door te ontwikkelen.

Wij leveren geen oplossingen, komen jou niet vervangen, nee we ondersteunen je. Daarnaast hebben wij een groot netwerk wat we in kunnen zetten mocht je behoefte aan technische expertise hebben.

Zo simpel kan het zijn. Onze inspanning kan variëren van een paar uurtjes meekijken, tot de begeleiding van jouw pilot of plan langs alle stakeholders. Net wat past binnen jou budget en plannen. Artificial Intelligence / Kunstmatige Intelligentie is te leuk en mooi om niet succesvol ingezet te worden.

Wil je onze hulp, of overleggen wat we voor je kunnen betekenen?

Neem dan contact op met Ton Abelen op 06-46257199 of mail tonabelen@wp.local