Te hoge werkdruk verlagen

Volgens een recent bericht in het FD: Jonge accountants lijden nog steeds massaal onder werkdruk en cultuur kantoren van @martijn pols hebben jonge accountants veel last van hoge werkdruk.

Deze werkdruk gaat alleen maar toenemen als zij de aangevraagde NOW regelingen moeten gaan beoordelen voor hun klanten.

Meer informatie leidt tot meer werk

Dat de werkdruk voor accountants toeneemt was te voorspellen. We produceren steeds meer informatie, er komt steeds strenger toezicht en daarmee meer regels en het blinde vertrouwen in accountants wordt door publiek bekende zaken ondermijnd.

We leven nu eenmaal in een informatietijdperk, waarin opdrachtgevers en wetgevers steeds meer data gedreven gaan werken en zien dat data een middel is om steeds meer grip te krijgen.

Data is meer dan cijfers

Data is meer dan cijfers, het betreft ook teksten in documenten, correspondentie en bijvoorbeeld jaarverslagen. Organisaties die met Know Your Customer (KYC) en Witwas controle bezig zijn weten het allang. Het monitoren van transacties leidt tot een groot volume aan te onderzoeken zaken. Zo groot zelfs dat bij banken 1 op de 7 medewerkers zich bezighoudt met compliancy, KYC en witwas controles. Dat extra werk zit erin om een inhoudelijk beeld te krijgen van de klant. Kwam men eerder nog weg met een vinkje zetten als een klant een formulier of ID bewijs had ingeleverd. Tegenwoordig dien je alles wat binnenkomt inhoudelijk ook te controleren. En dat kost tijd…..

Processen aanpassen of oplossingen zoeken

Natuurlijk hebben de accountantskantoren niet stilgezeten. Maar het is de vraag of de juiste zaken zijn aangepakt vanuit een juist perspectief. Als uiterst conservatieve branche zijn er wellicht aanpassingen in processen gedaan die intern gezien een grote stap zijn, maar in de praktijk een druppel op de gloeiende plaat zijn.

Kom niet aan het verdienmodel

Je zou kunnen overwegen om te gaan automatiseren. Als je nieuwe technologie op de juiste manier inzet zou je de werkdruk substantieel kunnen verlagen. Maar efficiënter werken betekent ook dat je minder uren kunt factureren, wat weer impact heeft op je omzet en marge. En hier komt een cruciale vraag naar voren. Wat als je door te automatiseren kosten bespaart en je marge verhoogt?

Wat als je kosten verlaagd en je marge verhoogt

Er komt een moment dat de hoge werkdruk er niet meer ‘bijhoort’, maar dat jonge accountants afhaken. In steeds meer bedrijfstakken zie je dat de balans tussen de kwaliteit van leven en werk aan het verschuiven is. Dit gaat leiden tot een tekort aan mankracht, en daarmee gaat dit een impact hebben op de balans tussen kosten en marge.

In één stap de kosten verlagen, marge verhogen en kwaliteit verbeteren

Automatiseren gaat vaak over het standaardiseren van processen om ze uiteindelijk uit te kunnen laten voeren door een computer. Nieuwe technologie zoals Artificial Intelligence maakt het mogelijk om vanuit een heel ander perspectief te automatiseren. Deze ontwikkeling biedt de mogelijkheid om alle informatie van en over een klant te analyseren zoals een jonge accountant dat zou doen in de eerste fase van het werk. Dit bespaart niet alleen veel tijd, maar het zorgt er ook voor dat de kwaliteit van het werk omhoog gaat, doordat je niet meer afhankelijk bent van de persoonlijke kwaliteiten, kennis of ervaring van de accountant. Zo verlaag je het risico op fouten die uiteindelijk tot hoge kosten en imago schade kunnen leiden aanzienlijk.

Auteur Ton Abelen is oprichter van Wizzin, het bedrijf wat de digitale assistent Aelodi ontwikkelt. Aelodi is een digitale assistent die in staat is alle dossiers binnen uw organisatie in detail door te nemen als een expert en u exact de belangrijke zaken toont die u nodig heeft om uw werk optimaal uit te kunnen voeren.