Watson, zeg het eens

Watson, zeg het eens

Door Quita Hendrison; Bron iBestuur magazine 27

De druk op de reclassering is flink toegenomen, niet in de laatste plaats door de publieke opinie die – gevoed door de media, – vaak niet mild is in haar oordeel. “Dat hadden jullie toch kunnen weten?” klinkt het als er iets misgaat met een vrijgelaten ex-gedetineerde of een tbs’er op verlof. Maar ‘De Reclassering’ bestaat niet. Het zijn mensen die uiteindelijk het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht moeten adviseren over beschikkingen, werkstraffen, toezicht op opgelegde voorwaarden, enzovoort. En achter elke dader of verdachte gaat een dik dossier schuil op basis waarvan die mensen van de reclassering hun adviezen uitbrengen. Zou het niet mooi zijn als we hen konden helpen om die enorme hoeveelheden data uit die dossiers automatisch door te nemen en te ordenen? 

Proof of concept

Zou dat de kwaliteit van de adviezen niet nog beter waarborgen? Die vragen zijn uitgewerkt in de ‘POC Watson’, ondertitel ‘Ontwikkeling beslissingsondersteuning advies’. Voor deze proof of concept is gekeken wat IBM’s supercomputer Watson voor de advisering kan betekenen. Watson zoekt, gebruikt, verwerkt en stelt informatie uit verschillende databronnen beschikbaar. Zo gebruiken oncologen Watson al om snel alle beschikbare literatuur over behandelmethoden te doorzoeken en antwoord te geven op de vraag welke behandeling de beste is. Het grote voordeel van Watson is dat hij (zelf)lerend is in dialoog met de gebruiker. In het voortraject van de POC zijn daarom organisatiebreed workshops georganiseerd zodat er input kon worden geleverd hoe Watson kan helpen om betere adviezen te geven. Niet alleen over welke documenten doorzocht moeten worden – van postcode tot Integraal Reclassering Informatie Systeem – maar ook over de taal van de reclassering.

Begrijp je informatie

De kwaliteit van het semantisch model (samenhangende woordenlijst) is namelijk beslissend voor de kwaliteit van de informatie die de zoekvraag aan Watson uiteindelijk oplevert. Garbage in is garbage out. Dus moet Watson het jargon uit de strafrechtketen aanleren en moet er overeenstemming zijn over de dikwijls ambigue reclasseringstaal. Waarbij ook context van groot belang is. Een pen is geen wapen, maar in de context ‘gestoken met een pen’ verandert de betekenis. Watson is dus grotendeels afhankelijk van de voeding die hij krijgt. Een tijdrovende klus, maar dan heb je ook wat. In de eerste ronde in de strijd adviseur versus Watson was de adviseur nog de slimste. Maar nadat Watson ‘bijgevoerd’ was, versloeg de computer de adviseur met snellere en betere informatie. Dit is het resultaat van drie maanden op een agile-achtige manier uitproberen met de gebruikers aan het stuur. Een hard einddoel is niet gesteld, maar op basis van de POC zijn een marktverkenning en een pilot zeer waarschijnlijk.

Meer informatie: Geert Mol, manager Statistische

Informatievoorziening & Beleidsanalyse

Reclassering, 

Ton Abelen, consultant

Kunstmatige Intelligentie Wizzin.